Duurzaamheids Oud 17+ dubbeltoernooi 5 t/m 16 okt 2022, speelsterkte 5,6,7,8

Het bestuur van Tennisvereniging Barsingerhorn heet u van harte welkom als nieuw lid van onze vereniging. Via deze brief tracht het bestuur u enig inzicht te geven in het reilen en zeilen van onze vereniging opdat u zich zo snel mogelijk vertrouwd zult voelen op ons tennispark. Hierdoor zult u hopelijk nog meer profijt hebben van uw lidmaatschap en zult u wellicht sneller in het bruisende clubleven stappen en deelnemen aan door het bestuur georganiseerde activiteiten.

Geschiedenis

Onze vereniging werd op 10 februari 1981 opgericht. Er werden drie banen aangelegd. De kantine werd aangeschaft en met eigen leden gerenoveerd tot het gezellige ‘Achterafje’.

Op 7 oktober 1989 is de vereniging geprivatiseerd en werd met nieuwe kunstgrasbanen heropend. In augustus 2003 zijn de drie kunstgrasvelden vernieuwd. In het begin van 2021 is het park volledig gerenoveerd: nieuw kunstgras, hekwerk en bestrating. De club is financieel gezond en gaat met vertrouwen en vooral plezier de toekomst in.

Bestuur en Commissies

Het bestuur van onze vereniging bestaat, naast de verenigingsvoorzitter, de secretaris en de penningmeester, uit voorzitters van een aantal commissies. Deze commissies hebben samen met het bestuur tot taak de vereniging goed te laten functioneren. Hieronder volgt een beschrijving van de taken die elke commissie uitvoert:

Technische commissie:

 • Het regelen van de districtscompetitie, te spelen op zaterdag, zondag, woensdag, en vrijdag;
 • Het organiseren van clubkampioenschappen, interne competities en de interne en open toernooien;
 • Contact onderhouden met tennistrainer.

Jeugdcommissie:

 • Opvang van (nieuwe) jeugdleden;
 • Begeleiding van de jeugdcompetitie;
 • Organisatie van allerlei jeugdactiviteiten waaronder de clubkampioenschappen voor de jeugd, instuif, schooltennis/ uitwisseling en oliebollentoernooi (voor meer info zie website).

Baancommissie:

 • Onderhoud van de banen;
 • Bijhouden van de groenvoorzieningen rond de banen;
 • Onderhoud van de hekken;
 • Onderhoud van het kantinegebouw.

Kantinecommissie:

 • De inrichting van de kantine;
 • Schoonhouden van de kantine;
 • Voorraadbeheer van de dranken, snoep en etenswaren;
 • Het beheer van de kantinegelden;
 • Controle op de uitvoering van de kantinediensten.

Commissies die niet in het bestuur vertegenwoordigd zijn:

Ledenadministrateur:

Houdt onze ledenadministratie up-to-date en meldt leden aan of af bij de KNLTB.

Functionaris Commerciële Zaken:

Werft adverteerders en werft en onderhoudt contacten met sponsors.

Activiteitencommissie

We hebben een aantal enthousiaste leden die activiteiten organiseren, zoals een “stellendag”, nieuwjaarstoernooi en andere leuke evenementen waarin tennis en gezelligheid worden gecombineerd.

Algemene informatie voor nieuwe leden

Lidmaatschap

Aanmeldingsformulieren kunt u vinden op deze website.

Ingevulde formulieren kunnen gestuurd worden naar de ledenadministratie, het betreffende adres staat op het aanmeldingsformulier.

Bij het invullen van het aanmeldingsformulier vragen wij u bij het vermelden van uw persoonlijke gegevens ook uw eerste en tweede voorkeur op te geven ten aanzien van uw bijdrage aan clubactiviteiten.

U kunt kiezen uit deelname aan een van de commissies of een bestuursfunctie.

Contributie

 • Senioren:   € 135,00 per jaar;
 • Junioren: € 70,00 per jaar (zie ook onder “lessen”);
 • Winterleden: € 75,00 (1 okt. t/m 1 apr.).

Leden die het lopend kalenderjaar lid worden, betalen contributie vanaf het kwartaal dat men lid wordt.

De contributie wordt elke algemene ledenvergadering besproken en vastgesteld per kalenderjaar.

Opzeggen

Opzegging van uw lidmaatschap dient u vóór 31 december van het lopende contributiejaar te doen, dit dient u schriftelijk te melden aan de ledenadministratie:

ajvanraalte@live.nl

Tennisles

Binnen de club is een mogelijkheid tot het volgen van tennislessen (zie onder “Lid worden en lessen”).

Lessen kunnen alleen gevolgd worden in combinatie met een lidmaatschap (zie ook onder Contributie).

Er kan, in overleg met de train(st)er, met meerdere leden tegelijkertijd gelest worden. Voor meer info, zie website Nienke Berkhout : www.tennistrainingnienke.nl

Lessen jeugd:

Om de tennisles voor de jeugd financieel toegankelijk te houden subsidieerde de club de lessen, maar met ingang van 2022 is besloten om dit te wijzigen: de afspraken voor de lessen worden voortaan door de ouders met de trainster gemaakt en door haar gefactureerd. Als financiële tegemoetkoming van de club in 2022 zijn deze jeugdleden geen contributie verschuldigd.

Sleutel

Na aanmelding en betaling van uw contributie is een sleutel van de baan voor € 5,00 statiegeld verkrijgbaar bij:

Carol Korenvaar, Heerenweg 106,  Barsingerhorn.

Deze sleutel past op de poort van het tennispark en de deur naar de kleedkamers en toiletten. Bij beëindiging van het lidmaatschap kunt u de sleutel weer inleveren bij bovenstaand persoon waarbij u het betaalde statiegeld retour ontvangt.

De sleutel van de kantine is opgeborgen in een kluisje naast de binnendeur. De code van het kluisje wordt aan de leden bekend gemaakt.

KNLTB-pasje

Een KNLTB-pasje wordt afgegeven nadat uw contributie is voldaan. Deze pas moet voorzien zijn van een recente pasfoto voor deelname aan toernooien en om deel te mogen nemen aan de competitie.

Uw bijdrage aan clubactiviteiten

Kantinedienst

Er zijn geen vaste kantinediensten, de leden die op de betreffende avond willen spelen regelen onderling wie er afwast en opruimt. Zie ook de pagina Diensten/Kantinediensten.

Los daarvan worden tijdens ons voorjaars- en ons najaarstoernooi wél alle leden ingeroosterd voor het helpen in de kantine (de baandienstleden worden in de regel niet ingedeeld).

U kunt een certificaat halen om kantinediensten te mogen draaien via deze link: www.nocnsf.nl/iva  Het is voor de vereniging van belang dat u dit ook doet daar de vereniging een boete kan krijgen bij controle die flink kan oplopen. Het behalen van het certificaat is gratis. Een kopie van het behaalde certificaat kunt u mailen naar de kantinecommissaris (mailadres zie onze website).

Enkele belangrijke punten:

 • Afrekenen met de pinpas, we hebben geen faciliteiten meer voor kasgeld;
 • Consumpties op de baan zijn niet toegestaan;
 • Laat de kantine en kleedruimten na bezoek opgeruimd achter;
 • Sluit de kantine en doe de kantinesleutel terug in het kluisje.

Voor kantinedienst tijdens onze toernooien kunt u een instructielijst vinden achter de bar.

Baandienst

Bij toerbeurt worden de banen geborsteld en worden bladeren opgeruimd. Dit gebeurt door een ploeg van 8 tot 10 personen.

In voor- en najaar wordt een klusdag georganiseerd, waar we uw hulp hard bij nodig hebben. Ook het gras wordt gemaaid, onkruid wordt verwijderd en er wordt gesnoeid.

Eenmaal per maand worden allerlei kleine klussen gedaan door de “pensionado’s” en krijgt de baan een extra onderhoudsbeurt.

Deelname in het bestuur of één van de commissies

Tijdens de algemene ledenvergadering kunnen nieuwe bestuursleden worden benoemd. Hier wordt over gestemd.

Wilt u graag zitting nemen in het bestuur of in een van de commissies dan kunt u contact opnemen met een bestuurslid (zie website).

Beschikbaarheid banen

De vereniging heeft 3 verlichte kunstgrasbanen die het gehele jaar door te bespelen zijn.

Uitzonderingen van speeldagen zijn:

 • Tijdens dooi (als de ondergrond nog bevroren is) of na sneeuwval;
 • Tijdens officiële toernooien en competitiewedstrijden of een andere door de vereniging georganiseerde activiteit.

De beschikbaarheid wordt aangegeven in de KNLTB-club-app.

Op de meeste avonden spreken de spelers af via een whatsapp-groep die er voor elke avond door de week is.

Op maandag is er een toss-avond voor in principe iedereen. Aanvang 19:30 uur. Iedereen levert zijn racket in waarna er viertallen worden gemaakt. Diverse speelsterktes zijn aanwezig en gezelligheid staat voorop! Er wordt 30 minuten getennist waarna er nieuwe viertallen worden gevormd. Zo tennis je in dubbels en  elke ronde in een nieuwe samenstelling. Bij grote animo kan er een wachttijd zijn.

De donderdagavond is vanaf 20:30 uur gereserveerd door en voor een herengroep die houdt van een stevig spelletje.

Op vrijdagochtend is er ook een groep van leden die dan regelmatig met elkaar tennissen.

Sinds begin april maken we gebruik van de club-app van de KNLTB voor het reserveren van een baan om te spelen. Dit is op elk moment verplicht, behalve voor de tossavond en de donderdagavond, zoals gemeld.

Tijdens tennislessen is minimaal 1 baan in gebruik door de tennislerares. Dit is normaliter op maandag-, dinsdag- en woensdagavond, maar niet tijdens de vakantieperiodes.

Facebook

Wij hebben ook een Facebookpagina onder de naam TV Barsingerhorn en volgen mag!

Search