Duurzaamheids Oud 17+ dubbeltoernooi 5 t/m 16 okt 2022, speelsterkte 5,6,7,8

Huis en gedragsregels Kantine.

  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op de terrassen.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan: Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het  uitoefenen van hun functie, en personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van de spelers. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcoholpromillage aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  • Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
  • Prijsacties die gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hour , meters bier en rondje van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.
  • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
  • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine en van het terrein verwijderd.
  • Het is verboden in de kantine en kleedkamers te roken.

Door het bestuur is het Bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Leden die als vrijwilliger bardiensten draaien worden verzocht het reglement door te nemen.

Bestuursreglement Alcohol in Kantine

In dit reglement wordt verwezen naar de Instructie voor Alcoholgebruik. Volg via deze link de online instructie! Print het certificaat en leg dat in de map achter de bar.

Search