Installatiebedrijf OUD Barsingerhorn dubbeltoernooi 2023 van 4 oktober t/m zondag 15 oktober

Tennisvereniging Barsingerhorn is een bruisende en gezellige kleine vereniging met ongeveer 100 leden. De club heeft 3 kunstgrasbanen waarop zomer en winter getennist kan worden. In 2021 is het park gerenoveerd met nieuwe kunstgrasvelden, hekwerk en bestrating.

Ons park ligt aan het einde / begin van het lintdorp Barsingerhorn, bij de manege van Bucephalus aan de Heerenweg 250b.

Onder de knop Lid worden & Lessen staat informatie over het lidmaatschap en hoe je tennisles kunt krijgen. Het is ook mogelijk om winterlid te worden.

ACTUEEL

Verduurzamingsmaatregelen

Zoals elke vereniging heeft TV Barsingerhorn te maken met een sterk gestegen energierekening.

Na eerder geïnstalleerde zonnepanelen hebben we onlangs de verwarmingsinstallatie vernieuwd en het plafond van de kantine geïsoleerd. Verder hebben we de leden gevraagd zuinig te zijn en niet onnodig baanverlichting te laten branden of terrasverwarming aan te zetten.

Recent is ook de baanverlichting vernieuwd: de oude gasontladingslampen zijn vervangen door moderne LED-verlichting en dit levert een enorme besparing op in elektriciteitsgebruik.

De nieuwe verlichting bevalt prima, we zijn er erg blij mee en we zijn weer een stapje verder naar een energiezuinig park.

Toernooien TV Barsingerhorn

Installatiebedrijf OUD Barsingerhorn dubbeltoernooi 2023

Van woensdag 4 oktober t/m zondag 15 oktober 2023 (week 40 en 41) houden wij ons najaarstoernooi.

Inschrijving is alleen mogelijk in het dubbelspel.
We ontvangen jullie graag op ons tennispark. Inschrijven kan via toernooi.nl of klik op de link:

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/1D443227-41D9-46E9-BDAC-20B50C849E7D

Kijk voor de exacte onderdelen bij de informatie op toernooi.nl. De inschrijving sluit op zondag 24 september 2023.

Tandheelkundig Centrum Schagen

Ons altijd gezellige voorjaarstoernooi is een van de eerste toernooien die gespeeld worden in de regio.

Onderdelen waren voor heren en dames:

voor 17+ speelsterktes 6, 7 en 8 enkel- en dubbelspel

voor 35+ speelsterkte 7, dubbelspel.

Inschrijven via https://mijnknltb.toernooi.nl/

Duurzaamheids Oud 17+ dubbeltoernooi 2022

Het najaarstoernooi voor 17+ en voor 35+ was als vanouds volledig bezet en er was weer de gebruikelijke feestavond. Iedereen heeft genoten.

Voor 2023 hebben we een wijziging in gedachten: inschrijving voor speelsterkte 5 gaat vervallen. In plaats daarvan wordt speelsterkte 8 toegevoegd voor 35+. Dit lijkt beter te passen bij ons toernooi.

Coronamaatregelen: hoe was het ook alweer.

Dit zijn we alweer bijna vergeten, maar we hebben twee jaar van coronamaatregelen en beperkingen achter de rug.

We mochten wel weer onbeperkt tennissen en kantine en kleedkamers gebruiken vanaf 25 februari. De KNLTB had hierover het volgende bericht op haar website:

 • Vrij spelen en trainen is mogelijk zonder restricties, zowel buiten als binnen.
 • De verplichte 1,5 meter afstand vervalt overal.
 • Voor tennissen en padel binnen is geen CTB meer nodig.
 • Cluboverstijgende wedstrijden, zoals competities en open toernooien zijn mogelijk zonder restricties.
 • Publiek is binnen en buiten welkom bij wedstrijden en trainingen. Bij binnensportlocaties is geen CTB meer nodig, de 1.5 meter afstand en mondkapje zijn niet meer verplicht.
 • Horeca op sportlocaties mag open volgens de reguliere openingstijden, zowel binnen als buiten. Een CTB is niet meer nodig; een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1.5 meter afstand is ook niet meer verplicht.
 • Kleedkamers, douches en toiletten kunnen gewoon open; bij het gebruik hiervan is geen CTB meer nodig.

Het advies blijft om de basisregels te volgen om de verspreiding van het virus te beperken. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder beperkende maatregelen er nodig zijn. Blijf de basisregels ook volgen als je al gevaccineerd bent. Mensen kunnen elkaar dan nog steeds besmetten:

 • Was vaak en goed je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD of doe een zelftest. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Geslaagd najaarstoernooi 2021

Dit vond plaats van 6 t/m 17 oktober en was als vanouds. De coronamaatregelen waren “mild” en we hadden weer een “vol” toernooi: 336 deelnemers. Ook was het weer gezellig druk in de kantine en op ons vergrote terras en het weer was voor oktober prima.

Er moest veel in de planning worden gewijzigd vanwege verhinderingen op laatste moment. In ons volgende toernooi willen we daarom de deelnemers een extra week de kans geven om verhinderingen door te geven en het aantal verhinderingen dat je mag opgeven gaat waarschijnlijk verhoogd worden.

Feestelijke opening tennispark en jubileum

Op 25 september 2021 hebben we het vernieuwde park feestelijk geopend, vanwege de voltooide renovatie én omdat wij dit jaar ons 40-jarig bestaan vierden. Het was een leuk gebeuren bezocht door vele leden en dorpsgenoten. Onze voorzitter Carol trapte af met een toespraak, waarin zij terugblikte op de geschiedenis van de club en waarin zij iedereen bedankte voor de geleverde inspanningen en het fantastische resultaat. De banen, het hekwerk, de bestrating en de groensingel zijn gerenoveerd en we hebben weer een prachtig geheel in een financieel en sportief gezonde vereniging.

Het lint werd doorgeknipt in het gezelschap van een vertegenwoordiger van de gemeente waarvan wij in dank een subsidie hebben ontvangen. Het jongste en (bijna) oudste lid Jan Bouwes knipten het lint in stukken, waarna Jan nog een woordje deed.

’s Avonds werd het echt feest met een optreden van Dick Raat en veel aanwezige leden en oud-leden. Al met al een fantastische dag waarin ook het weer meezat.

Toernooien 2021

Ons najaarstoernooi is van woensdag 6 oktober t/m zondag 17 oktober 2021 (week 40 en 41). Inschrijving is alleen mogelijk in het dubbelspel. De inschrijving is gesloten en het toernooi is volledig bezet.

Renovatie park

Door gewijzigde planning bij Wijnbergen Sportbouw was de renovatie van ons park vervroegd: niet in april, maar op 1 februari 2021 is hiermee gestart. De ingevallen vorst heeft de aanleg met 2 weken vertraagd en we hadden extra vertraging door een flinke tegenvaller met de ondergrond: bij de renovatie in 2003 was deze niet goed aangelegd waardoor lava en zand moest worden weggegraven en opnieuw verdeeld en gevlakt en aangevuld met extra fijne lava.

De banen zijn op maandag 8 maart weer vrijgegeven en het ziet er heel mooi uit. Inmiddels is ook de bestrating bij de ingang en de kantine vernieuwd.

Recent zijn de sloten voor toegang tot ons park vernieuwd dankzij een donatie van de Jong & Roos.

Zie ook het verslag van de voortgang, met foto’s:

Renovatie februari 2021

Consequenties renovatie voor spelen

De banen waren tijdens de renovatieperiode gesloten.

Lockdown, maar we kunnen nog tennissen.

De nieuwe lockdown heeft consequenties voor ons, voor spelen en voor lessen. Het doet weer pijn, maar het is voor de goede zaak. De KNLTB heeft hiertoe nieuwe richtlijnen uitgevaardigd die gelden t/m dinsdag 19 januari:

 1. Volwassenen vanaf 18 jaar mogen tennis spelen met 2 personen, alleen buiten. Zij houden 1.5 meter afstand. Alleen enkelspel is dus toegestaan.
 2. Jeugd t/m 17 jaar mag spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
 3. Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
 4. De KNLTB Club-app is op de nieuwe situatie aangepast.

Wat de lessen betreft:
Met de trainster  is afgesproken dat er tijdens de lessen slechts 1 baan wordt gebruikt en dat het lesuur wordt gesplitst zodanig dat er niet meer dan 2 spelers op de baan staan. Voor vier lessers betekent dit dat er 2 blokken zijn van een half uur per twee spelers.

Vernieuwing park

We zijn weer een stapje verder begin 2020:
Er is een definitieve offerte op basis waarvan de de opdracht is gegeven aan Wijnbergen-Sportbouw om tennisbanen en hekwerk te vernieuwen.

Er wordt, naar alle waarschijnlijkheid, in de maand april met de aanleg gestart. Deze zal ongeveer 3 weken duren.

Dit heeft consequenties voor de competitie en de lessen die we in die weken zullen proberen te verplaatsen naar andere locaties. Zodra we de exacte planning hebben gaan we hiermee aan de gang.

Het werk aan de groenstrook en het straatwerk wordt apart gepland, we zijn daar nog mee bezig. We zullen op de leden een beroep gaan doen voor zaken die we zelf kunnen doen, zodra de uitwerking daarvan rond is.

Ons toernooi ging door, maar  ..

Op maandag 28 september, vlak voor de start van ons herfsttoernooi kwam de mededeling dat strengere coronamaatregelen worden ingevoerd: geen toeschouwers en de kantine dicht. Vreselijk jammer, want het toernooi werd van een stuk gezelligheid ontdaan. We hadden het goed voor elkaar met een extra tent voor voldoende zitplaatsen en een overdekte oefenkooi met banken voor nog meer toeschouwers.

Niettemin zijn we gestart, er werd volop gespeeld en het gehele programma kon worden afgewerkt, ondanks de overvloedige regen. De kantine was dicht maar tijdens het wachten voor de wedstrijd kon een kopje koffie worden getapt. Ook was het mogelijk om een donatie te doen voor de vernieuwing van het park en dit heeft nog een mooi bedrag opgebracht.

Nieuwe banen en donaties

Het vanwege het coronavirus afgelasten van het voorjaarstoernooi en het sluiten van de kantine in het najaarstoernooi van 2020 zorgden voor een flink gat in onze begroting. Door jarenlang sparen en het verstandig omgaan met de beschikbaar middelen hebben we niettemin nog steeds een financieel gezonde verenging met een positief banksaldo. Ook hebben we via een flyeractie van donoren geld ontvangen waar we zeer dankbaar voor zijn.

Weer volop activiteit zomer 2021!

Nu de beperkingen grotendeels zijn opgeheven wordt in de vakantieperiode weer veel getennist op ons park. Ook het najaarstoernooi (zie hiernaast) wordt weer georganiseerd. Hiervoor zijn de uitnodigingen inmiddels verzonden.

Reserveren gaat via de KNLTB-Club-app. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Op maandagavond wordt er weer getosst, je hoeft dan niet via de app te reserveren en dat geldt ook voor de donderdagavond voor de vaste groep spelers, zij regelen de afspraken om te spelen zelf.

De activiteitencommissie heeft op zaterdag 25 juli een mix-tossavond georganiseerd met lekkere hapjes. Er deden ondanks de zware regenval 11 stellen aan mee en het was als vanouds gezellig en zeer geslaagd.

We kunnen weer spelen

Op 5 mei is onze jeugd weer begonnen met tennislessen en vanaf 11 mei kunnen ook de oudere leden weer op de baan. We hebben voor de jeugd de noodzakelijke maatregelen getroffen en richtlijnen opgesteld die door de KNLTB en de gemeente zijn uitgevaardigd. De richtlijnen voor de senioren zijn inmiddels ook bekend gemaakt.

Belangrijk: als je wilt tennissen, dan is reserveren verplicht, en wel via de Club-App van de KNLTB.

Het bericht van Nienke, onze tennislerares:

Voorjaarstoernooi 2020 gaat niet door

Ons toernooi is afgelast vanwege het coronavirus.

Algemene Ledenvergadering

Op 7 februari 2020 was onze goedbezochte jaarlijkse ledenvergadering waarin belangrijke onderwerpen aan de orde kwamen en de commissies hun jaarverslag presenteerden. Belangrijke ontwikkeling is dat we volgend jaar ons 40-jarig jubileum gaan vieren en dat wordt feest! Tevens gaan we onderzoeken of we op korte termijn onze banen gaan vernieuwen, hiertoe is een werkgroep in het leven geroepen.

Veel regen maar geslaagd najaarstoernooi 2019

Het toernooi is gespeeld van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober. Het was als vanouds weer volledig bezet met veel inschrijvingen. Jammer genoeg heeft het gedurende het gehele toernooi geregend en de herfstbladeren vielen voortdurend van de bomen. Het schoonmaken van de banen was iedere dag een enorme klus voor de baandienst, maar met hulp van de spelers is dit gelukt en hebben we alle wedstrijden kunnen laten doorgaan.

De sfeer heeft er niet onder geleden, het was weer gezellig druk. Op de eerste zaterdag is aan de spelers en bezoekers een lekkere maaltijd voorgeschoteld.

We hadden wel een paar problemen, die toevallig nu net tijdens het toernooi optraden: er viel een lamp uit van de baanverlichting en op de middelste baan liet het net los, het zakte naar beneden. Dit is met nietjes en later naald en draad provisorisch verholpen en er is snel door Aerolux een nieuwe set lampen geïnstalleerd. Inmiddels is ook het net vernieuwd.

Nieuwe opzet kantinediensten

Inmiddels hebben we ervaring opgedaan met de nieuwe wijze van toegang tot de kantine en van de kantinediensten:

Het systeem van kantinediensten door de week en de sleuteladressen hebben we aangepast: de groep die op een avond in de week tennist zorgt zelf op die avond voor het openen van de kantine en het opruimen na afloop en weer afsluiten. Afrekenen gebeurt via de pinpas, cash wordt vermeden. Dit systeem werkt goed, het zorgt er voor dat er geen sleuteladres meer nodig is en dat de kantinediensten door de week vervallen waardoor het nu nog aantrekkelijker is om lid van onze vereniging te worden. Alleen tijdens de twee jaarlijkse toernooien wordt nog aan de leden gevraagd om kantinediensten te verrichten.

Fantastisch Voorjaarstoernooi 2019

Het toernooi was zoals traditioneel in de laatste 1,5 week van maart. Veel inschrijvingen en het weer was prima met zelfs een aantal warme dagen en geen regen. Heel gezellig op ons terras en in de kantine. Op zaterdagavond 23 maart werd heerlijke verse vis gebakken en ook dat zorgde voor veel aanloop van spelers en toeschouwers. De banen lagen er prachtig bij en we denken dat iedereen er weer van heeft genoten.

Nieuwe hoofdsponsor

Intersport is vanwege sluiting van het filiaal in Schagen gestopt met de sponsoring. Wij hebben een nieuwe hoofdsponsor gevonden in Tandheelkundig Centrum Schagen en daar zijn we natuurlijk heel blij mee met dank aan Carol die de contacten heeft gelegd. Bertwin Middel, die namens Tandheelkundig Centrum het contract heeft ondertekend, kunnen we hiermee ook als nieuw lid verwelkomen.

Algemene ledenvergadering op 8 februari

Op vrijdag 8 februari 2019 hebben wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Agenda:

 • • Jaarverslag van de voorzitter.
 • • Financieel jaarverslag door de penningmeester.
 • • Verslag kascommissie en decharge.
 • • Jaarverslagen van de verschillende commissies: jeugd-, baan-, kantine-, toernooi- en technische commissie.
 • • Invulling vacatures baancommissaris en PR-commissaris in 2019.
 • • Vooruitblik 2019, waaronder:
  • • Contributie 2019 en bijdrage lessen jeugd
  • • Voorstel wijziging sleuteladressen en toegang tot de kantine
  • • Ideeën voor het nieuwe jaar: activiteitencommissie
  • • NL-Doet, klusdag voor het voorjaarstoernooi
 • • Wat verder ter sprake komt.

Geslaagd najaarstoernooi 2018

Het toernooi werd gespeeld van 3 t/m 14 oktober in stralend mooi en extreem warm weer. We hadden een recordaantal inschrijvingen en ook een recordaantal toeschouwers. Het was zeer geslaagd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Lees hier wat de procedure is voor onze vereniging.

Nieuwe schuur

De oude schuur waarin ons “rijdend materieel” in is opgeborgen was end-of-life.  Het slopen van de oude schuur en het opbouwen van de nieuwe is een enorme klus geweest die door ons leger van pensionado’s is geklaard:

In het najaar is de oude schuur leeggeruimd, zo’n 30 jaar historie was er in opgeborgen en verstoft. De nieuwe blokhut werd in onderdelen opgeleverd en te drogen gelegd onder de overkapping bij de kantine.

Daarna is het asbestdak van de oude schuur verwijderd door Roy van Berkel en vervolgens is het terrein rond de schuur schoongemaakt en gevlakt.

Kuiper Bouwmaterialen heeft betonplaten gelegd en daarna kon de schuur worden opgebouwd. Net voor het toernooi was de schuur klaar en in de verf gezet en is onze entree mooier geworden dan ooit tevoren.

luvhtfoto

facebook-like

Search