Voorjaarstoernooi van 20 t/m 31 maart: TV Barsingerhorn Tandheelkundig Centrum Schagen 2019.

Home

Tennisvereniging Barsingerhorn is een bruisende en gezellige kleine vereniging met ongeveer 100 leden.

De club heeft 3 kunstgrasbanen waarop zomer en winter getennist kan worden

Ons park ligt aan het einde / begin van het lintdorp Barsingerhorn, achter de manege Bucephalus aan de Heerenweg 250b.

Onder de knop Lid worden & Lessen staat informatie over de mogelijkheden die wij hebben. Het is ook mogelijk om winterlid te worden.

ACTUEEL

Nieuwe hoofdsponsor

Intersport is vanwege sluiting van het filiaal in Schagen gestopt met de sponsoring. Wij hebben een nieuwe hoofdsponsor gevonden in Tandheelkundig Centrum Schagen en daar zijn we natuurlijk heel blij mee met dank aan Carol die de contacten heeft gelegd. Bertwin Middel, die namens Tandheelkundig Centrum het contract heeft ondertekend, kunnen we hiermee ook als nieuw lid verwelkomen.

Algemene ledenvergadering op 8 februari

Op vrijdag 8 februari 2019 zullen wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering houden. Agenda:

 • Jaarverslag van de voorzitter.
 • Financieel jaarverslag door de penningmeester.
 • Verslag kascommissie en decharge.
 • Jaarverslagen van de verschillende commissies: jeugd-, baan-, kantine-, toernooi- en technische commissie.
 • Invulling vacatures baancommissaris en PR-commissaris in 2019.
 • Vooruitblik 2019, waaronder:
  • Contributie 2019 en bijdrage lessen jeugd
  • Voorstel wijziging sleuteladressen en toegang tot de kantine
  • Ideeën voor het nieuwe jaar: activiteitencommissie
  • NL-Doet, klusdag voor het voorjaarstoernooi
 • Wat verder ter sprake komt.

Geslaagd najaarstoernooi 2018

Het toernooi werd gespeeld van 3 t/m 14 oktober in stralend mooi en extreem warm weer. We hadden een recordaantal inschrijvingen en ook een recordaantal toeschouwers. Het was zeer geslaagd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)

Op 25 mei j.l. is de AVG in werking getreden. Lees hier wat de procedure is voor onze vereniging.

Nieuwe schuur

De oude schuur waarin ons “rijdend materieel” in is opgeborgen was end-of-life.  Het slopen van de oude schuur en het opbouwen van de nieuwe is een enorme klus geweest die door ons leger van pensionado’s is geklaard:

In het najaar is de oude schuur leeggeruimd, zo’n 30 jaar historie was er in opgeborgen en verstoft. De nieuwe blokhut werd in onderdelen opgeleverd en te drogen gelegd onder de overkapping bij de kantine.

Daarna is het asbestdak van de oude schuur verwijderd door Roy van Berkel en vervolgens is het terrein rond de schuur schoongemaakt en gevlakt.

Kuiper Bouwmaterialen heeft betonplaten gelegd en daarna kon de schuur worden opgebouwd. Net voor het toernooi was de schuur klaar en in de verf gezet en is onze entree mooier geworden dan ooit tevoren.

 

luvhtfoto

 

facebook-like