Najaarstoernooi van 30 september t/m 11 oktober 2020: Installatiebedrijf OUD Barsingerhorn dubbeltoernooi 2020 Inschrijving is alleen mogelijk in het dubbelspel. Kijk voor de exacte onderdelen bij de informatie op toernooi.nl. De inschrijving sluit op zondag 13 september 2020.

Home

TVB-sponsor TOURNOOITennisvereniging Barsingerhorn is een bruisende en gezellige kleine vereniging met ongeveer 100 leden.

De club heeft 3 kunstgrasbanen waarop zomer en winter getennist kan worden.

Ons park ligt aan het einde / begin van het lintdorp Barsingerhorn, bij de manege van Bucephalus aan de Heerenweg 250b.

Onder de knop Lid worden & Lessen staat informatie over het lidmaatschap en hoe je tennisles kunt krijgen. Het is ook mogelijk om winterlid te worden.

ACTUEEL

Ons toernooi gaat door, maar  ..

Op maandag 28 september, vlak voor de start van ons herfsttoernooi kwam de mededeling dat strengere coronamaatregelen worden ingevoerd: geen toeschouwers en de kantine gaat dicht. Vreselijk jammer, want het toernooi wordt van een stuk gezelligheid ontdaan. We hadden het goed voor elkaar met een extra tent voor voldoende zitplaatsen en een overdekte oefenkooi met banken voor nog meer toeschouwers.

Niettemin zijn we gestart, er wordt volop gespeeld en we maken er het beste van.

Nieuwe banen en donaties

We zijn volop aan het sparen voor vernieuwing van het park. Het vanwege het coronavirus afgelasten van het voorjaarstoernooi en het sluiten van de kantine in het najaarstoernooi  zorgen voor een flink gat in onze begroting. We willen daarom vragen aan leden en sympathisanten om een bijdrage te leveren aan onze club die zo belangrijk is voor de sociale contacten in de dorpen Barsingerhorn en Kolhorn. Zie bijgaande flyer:

Sponsor onze mooie club!

Weer volop activiteit!

Nu de beperkingen grotendeels zijn opgeheven wordt in de vakantieperiode weer veel getennist op ons park. Ook het najaarstoernooi (zie hiernaast) wordt weer georganiseerd. Hiervoor zijn de uitnodigingen inmiddels verzonden.

Reserveren gaat via de KNLTB-Club-app. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Op maandagavond wordt er weer getosst, je hoeft dan niet via de app te reserveren en dat geldt ook voor de donderdagavond voor de vaste groep spelers, zij regelen de afspraken om te spelen zelf.

De activiteitencommissie heeft op zaterdag 25 juli een mix-tossavond georganiseerd met lekkere hapjes. Er deden ondanks de zware regenval 11 stellen aan mee en het was als vanouds gezellig en zeer geslaagd.

We kunnen weer spelen

Op 5 mei is onze jeugd weer begonnen met tennislessen en vanaf 11 mei kunnen ook de oudere leden weer op de baan. We hebben voor de jeugd de noodzakelijke maatregelen getroffen en richtlijnen opgesteld die door de KNLTB en de gemeente zijn uitgevaardigd. De richtlijnen voor de senioren zijn inmiddels ook bekend gemaakt.

Belangrijk: als je wilt tennissen, dan is reserveren verplicht, en wel via de Club-App van de KNLTB.

Het bericht van Nienke, onze tennislerares:

Voorjaarstoernooi gaat niet door

Ook ons toernooi is afgelast vanwege het coronavirus.

Algemene Ledenvergadering

Op 7 februari was onze goedbezochte jaarlijkse ledenvergadering waarin belangrijke onderwerpen aan de orde kwamen en de commissies hun jaarverslag presenteerden. Belangrijke ontwikkeling is dat we volgend jaar ons 40-jarig jubileum gaan vieren en dat wordt feest! Tevens gaan we onderzoeken of we op korte termijn onze banen gaan vernieuwen, hiertoe is een werkgroep in het leven geroepen.

Veel regen maar geslaagd najaarstoernooi 2019

Het toernooi is gespeeld van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober. Het was als vanouds weer volledig bezet met veel inschrijvingen. Jammer genoeg heeft het gedurende het gehele toernooi geregend en de herfstbladeren vielen voortdurend van de bomen. Het schoonmaken van de banen was iedere dag een enorme klus voor de baandienst, maar met hulp van de spelers is dit gelukt en hebben we alle wedstrijden kunnen laten doorgaan.

De sfeer heeft er niet onder geleden, het was weer gezellig druk. Op de eerste zaterdag is aan de spelers en bezoekers een lekkere maaltijd voorgeschoteld.

We hadden wel een paar problemen, die toevallig nu net tijdens het toernooi optraden: er viel een lamp uit van de baanverlichting en op de middelste baan liet het net los, het zakte naar beneden. Dit is met nietjes en later naald en draad provisorisch verholpen en er is snel door Aerolux een nieuwe set lampen geïnstalleerd. Inmiddels is ook het net vernieuwd.

Nieuwe opzet kantinediensten

Inmiddels hebben we ervaring opgedaan met de nieuwe wijze van toegang tot de kantine en van de kantinediensten:

Het systeem van kantinediensten door de week en de sleuteladressen hebben we aangepast: de groep die op een avond in de week tennist zorgt zelf op die avond voor het openen van de kantine en het opruimen na afloop en weer afsluiten. Afrekenen gebeurt via de pinpas, cash wordt vermeden. Dit systeem werkt goed, het zorgt er voor dat er geen sleuteladres meer nodig is en dat de kantinediensten door de week vervallen waardoor het nu nog aantrekkelijker is om lid van onze vereniging te worden. Alleen tijdens de twee jaarlijkse toernooien wordt nog aan de leden gevraagd om kantinediensten te verrichten.

Fantastisch Voorjaarstoernooi 2019

Het toernooi was zoals traditioneel in de laatste 1,5 week van maart. Veel inschrijvingen en het weer was prima met zelfs een aantal warme dagen en geen regen. Heel gezellig op ons terras en in de kantine. Op zaterdagavond 23 maart werd heerlijke verse vis gebakken en ook dat zorgde voor veel aanloop van spelers en toeschouwers. De banen lagen er prachtig bij en we denken dat iedereen er weer van heeft genoten.

Nieuwe hoofdsponsor

Intersport is vanwege sluiting van het filiaal in Schagen gestopt met de sponsoring. Wij hebben een nieuwe hoofdsponsor gevonden in Tandheelkundig Centrum Schagen en daar zijn we natuurlijk heel blij mee met dank aan Carol die de contacten heeft gelegd. Bertwin Middel, die namens Tandheelkundig Centrum het contract heeft ondertekend, kunnen we hiermee ook als nieuw lid verwelkomen.

Algemene ledenvergadering op 8 februari

Op vrijdag 8 februari 2019 hebben wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Agenda:

 • • Jaarverslag van de voorzitter.
 • • Financieel jaarverslag door de penningmeester.
 • • Verslag kascommissie en decharge.
 • • Jaarverslagen van de verschillende commissies: jeugd-, baan-, kantine-, toernooi- en technische commissie.
 • • Invulling vacatures baancommissaris en PR-commissaris in 2019.
 • • Vooruitblik 2019, waaronder:
  • • Contributie 2019 en bijdrage lessen jeugd
  • • Voorstel wijziging sleuteladressen en toegang tot de kantine
  • • Ideeën voor het nieuwe jaar: activiteitencommissie
  • • NL-Doet, klusdag voor het voorjaarstoernooi
 • • Wat verder ter sprake komt.

Geslaagd najaarstoernooi 2018

Het toernooi werd gespeeld van 3 t/m 14 oktober in stralend mooi en extreem warm weer. We hadden een recordaantal inschrijvingen en ook een recordaantal toeschouwers. Het was zeer geslaagd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Lees hier wat de procedure is voor onze vereniging.

Nieuwe schuur

De oude schuur waarin ons “rijdend materieel” in is opgeborgen was end-of-life.  Het slopen van de oude schuur en het opbouwen van de nieuwe is een enorme klus geweest die door ons leger van pensionado’s is geklaard:

In het najaar is de oude schuur leeggeruimd, zo’n 30 jaar historie was er in opgeborgen en verstoft. De nieuwe blokhut werd in onderdelen opgeleverd en te drogen gelegd onder de overkapping bij de kantine.

Daarna is het asbestdak van de oude schuur verwijderd door Roy van Berkel en vervolgens is het terrein rond de schuur schoongemaakt en gevlakt.

Kuiper Bouwmaterialen heeft betonplaten gelegd en daarna kon de schuur worden opgebouwd. Net voor het toernooi was de schuur klaar en in de verf gezet en is onze entree mooier geworden dan ooit tevoren.

luvhtfoto

facebook-like